Usein kysyttyjä kysymyksiä

K: Pitääkö tässä lukea jotain rivien välistä? Onko tässä kirkko tai joku muu ideologia taustalla?

V: Ei tarvitse. Miesten piiri ei ole poliittisesti, uskonnollisesti tai ideologisesti sitoutunutta toimintaa. Meille piirit ovat yhteisöllisyyden, henkisen kehittymisen, ja inhimillisen kasvun paikkoja. Piirit pyrkivät miesten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen, mikä on arvokas tavoite sellaisenaan.

K: Kenelle miesten piiri on tarkoitettu?

V: Miesten piiri on tarkoitettu kaikenlaisille miehille. Ainoa vaatimus on tulla paikalle omana itsenään ja rohkaistua kertomaan itsestään aidosti ja rehellisesti.

K: Miksi miehille tarvitaan piirejä?

V: Monet miehet kokevat ettei heillä ole paikkaa tai tilaisuutta tulla kuulluksi omien asioidensa kanssa. Miesten piiri tarjoaa tilan, jossa miehet saavat jakaa omia tuntojaan, käydä keskustelua ja olla aidosti juuri sellaisia kuin ovat.

K: Onko miehisyydessä jotain vialla?

V: Mieskulttuuri ja miehuuden malli ovat murroksessa. Miehuus on ilmiönä muuttunut entistä monimuotoisemmaksi, ja maskuliinisuus on saanut kritiikkiä julkisessa keskustelussa, mikä aiheuttaa väärinymmärryksiä ja ristiriitoja. Miesten piiri on paikka purkaa miehuuteen liittyviä solmuja, pohtia, mitä miehuus on tai voisi omalla kohdalla olla.

K: Miten miesten piiri toimii? Ovatko keskustelut luottamuksellisia?

Piiri on turvallinen tila kohdata muita miehiä, ja sen keskustelut ovat luottamuksellisia. Piiriin voi tulla ilman ennakkotietoja. Piiriä vetää vertaisohjaaja, joka ohjeistaa piirin kulkua. Jokainen pääsee piirissä vuorollaan ääneen ”jakamaan” omia tuntojaan, elämää ja kokemuksiaan. Kaikille suodaan keskeyttämätön puheenvuoro. Piirissä voidaan myös keskustella vapaasti eri aiheista, jotka liittyvät miehen elämään.

K: Onko miesten piiri vertaisryhmä? Mitä se pitää sisällään?

V: Miesten piiri on vapaaehtoinen vertaisryhmä miehille. Jäsenet ovat tasaveroisia ja tavoite on edistää jäsenten hyvinvointia. Miesten piiriä vetää vertaisohjaaja, joka ohjaa tilaisuuden kulkua ja osallistuu itse toimintaan. Vertaisohjaaja hyödyntää Miesten piiri opasta, joka varustaa hänet toimimaan vastuuroolissa. Vertaisryhmät ovat uniikki yhteiskunnallinen ilmiö, jotka tarjoavat hyötyjä jäsenille ja yhteiskunnalle.

K: Minulla on jo kavereita. Miksi tarvitsisin miesten piiriä?

V: Piiri on vuorovaikutustilanteena erilainen kuin kavereiden hengailu, mikä luo hiukan erilaisen asetelman tunteiden ja ajatusten jakamiseen. Piirin jäsenet ovat usein sinulle entuudestaan tuntemattomia, mikä tuo vapautta ja helppoutta jakamiseen. Piirin asetelma poikkeaa tavallisesta illanvietosta myös siten, että piirissä ollaan tarkoituksellisesti syvemmissä vesissä, eritoten tarkoituksena jakaa. Jos haluat järjestää kavereillesi piirin, runko löytyy etusivulta.

K: Mitä hyötyä tästä on?

Miesten piiriin osallistuminen voi olla teko oman hyvinvoinnin eteen – tietoinen valinta ottaa itselleen aikaa ja pysähtyä itsensä äärelle. Piirissä tulee hyväksytyksi omana itsenään, saa antaa ja vastaanottaa tukea elämän erilaisiin kuvioihin. Omien taakkojen jakaminen vapauttaa voimavaroja – puhuminen auttaa. Vertaistuen ilmapiiri johtaa usein myös muilta oppimiseen ja uusiin oivalluksiin. Lisäksi piiri kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

K: Onko miesten piiri terapiaa? Onko tästä apua?

Miesten on perinteisesti edellytetty pärjäävän yksin. Miesten piiri on paikka, johon tulla jakamaan omia fiiliksiä ja solmuja. Piirissä ei kuitenkaan ratkota muiden ongelmia, neuvota tai terapioida. Piirin apu siis tulee siitä, että saa sanoittaa ja purkaa omia tunteitaan, saada tukea vaikeisiin asioihin, ja kuulla muiden tarinoita, mikä voi avata myös omia solmuja. Piirillä on siis terapeuttisia vaikutuksia, mutta suoranaista terapiaa se ei ole.